Giới thiệu 3 sản phẩm bút bi cẩm thạch đẹp nhất
Chia sẻ:

Kết quả của bạn có thể thay đổi với các kết hợp khác nhau của mực, giấy và vị trí viết. Các mẫu viết này là đại diện và được tiêu chuẩn hóa dựa trên mực đen của Noodler trên 80g giấy trắng Rhodia dotPad, tất cả được viết bởi Brian Goulet. 

Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều cho các mẫu viết và trang web này. Bạn có thể sử dụng các bản sao của các mẫu viết này – đó là lý do tại sao chúng tôi đánh dấu chúng. Nhưng làm ơn, đừng bỏ qua chúng như của riêng bạn, hoặc đánh cắp mã của chúng tôi để đưa nó lên trang web của riêng bạn. Cảm ơn bạn!

X